Hem Okategoriserade Göteborgs högsta kontorshus byggs av Peab

Göteborgs högsta kontorshus byggs av Peab

Illustration: White Arkitekter.

Kontorshuset Gårda Vesta ska bli högst i Göteborg och Peab har fått uppdraget att bygga det. Kontraktssumman uppgår till 770 MSEK och beställningen kommer från Platzer Fastigheter.

Gårda Vesta kommer att bestå av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt består fastigheten av 26 600 kvadratmeter kontor, en restaurang och garage. Markarbetena är redan påbörjade och första inflyttning beräknas till december 2020.

– Vi ser fram emot att bygga Gårda Vesta tillsammans med Platzer. Huset kommer göra ett tydligt avtryck i stadsbilden och upplevas som en port in till staden, säger Patrik Svens, biträdande regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering och projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018. Ambitionen är att huset ska miljöcertifieras enligt både Breeam och Well Building.