Hem Hållbarhet Cementa välkomnar regeringens besked

Cementa välkomnar regeringens besked

cementa
Cementa i Slite. Foto: Cementa.

Regeringen har under ett års tid haft ärendet om föreslagna Natura 2000-områden på sitt bord, varav delar av de föreslagna områdena finns i anslutning till Cementas täktverksamhet. Nyligen kom beskedet från regeringen om att inte fullt ut gå på Naturvårdsverkets linje och att det därmed inte blir några utökade områden som begränsar förutsättningarna för täktverksamhet.

– Det är mycket positivt att regeringen nu har lämnat besked i frågan. Det innebär att vi fullt ut kan gå vidare i vårt arbete för förnyat täkttillstånd från 2021 då det nuvarande löper ut, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Cementas anläggning i Slite är en av världens mest moderna och miljöanpassade cementfabriker med målet att leverera klimatneutrala produkter 2030. Över 75 procent av Sveriges cementproduktion sker här.

– Nu kan vi fortsätta satsa på verksamheten på Gotland och arbeta vidare med den viktiga klimatomställningen i svensk cementindustri, vilket också regeringen uttalat som ett tydligt mål, säger Karin Comstedt Webb, och tillägger att Slitefabriken spelar en central roll i en sådan omställning.

Cementa arbetar för en långsiktig samexistens mellan naturvärden och kalkstensbrytning på Gotland.

– I vår pågående täkttillståndsansökan lägger vi stor tonvikt vid hur vi på bästa sätt kan driva den industriella verksamheten utan att äventyra naturvärden. I och med gårdagens beslut har vi nu inte bara praktiska utan även bättre rättsliga möjligheter att skapa förutsättningar för totalt sett högre naturvärden i närområdet, och samtidigt driva en långsiktig täktverksamhet.