Hem Design Konst i grafisk betong på Tvärbanan

Konst i grafisk betong på Tvärbanan

Rebecka "Bebben" Andersson. Foto: Hans Ekestang.

Den arkitektoniska- och konstnärliga utformningen av Tvärbanan i Stockholm är uttalat viktig. När Trafikförvaltningen och SL nu för första gången gör en konstsatsning på teknikhusen har Rebecka “Bebben” Andersson fått uppdraget att ge konstnärlig gestaltning åt nio teknikhus som SL uppför längs Tvärbanans Kistagren.

– Jag tänkte direkt att uppdraget var som gjort för att utföras i tekniken grafisk betong. Det är en teknik jag arbetat med förut och som jag verkligen gillar, säger konstnären Rebecka Andersson,.

Först ut att gestaltas är teknikhuset vid Bromma Blocks, som ska stå klart 2019. Tekniken gör det möjligt att göra hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor. Reliefen är endast några millimeter djup och mycket hållbar.

– Det är viktigt för mig som konstnär att förhålla mig till platsen där verket ska vara. Jag bestämde mig för att arbeta med berättelser om platserna där teknikhusen är placerade. Jag valde att arbeta med slumpvis utvalda kvinnor och flickor med starka relationer till platserna. De berättar någonting för mig som jag tolkar i bild.

Teckningarna ska fungera som en karta och sätts samman i en lång bild på alla husfasaderna. Det finns små detaljer på bilderna som man bara kan se när man kommer nära.

Trafikförvaltningen fick in 99 intresseanmälningar för att ge konstnärlig gestaltning åt teknikhusen längs Tvärbanans Kistagren. Tre konstnärer valdes ut för att göra skissuppdrag och därefter utsågs en av dem för att vidareutveckla idéskissförslaget i samarbete med projektets arkitekt. Budgeten för gestaltningen av teknikhusen är 5 miljoner kronor.

Rebecka “Bebben” Andersson är född 1984 i Linköping. Hon är verksam i Stockholm och utbildad konstnär på Konsthögskolan samt arkitekt på KTH.