Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta uteplats?

Fråga Experten: Gjuta uteplats?

Fråga Experten

Vi vill gjuta en uteplats, ca 11×4 m, för att senare lägga klinker på den. I ena hörnet av uteplatsen kommer det under sommartid stå en markstående pool, ca 3m i diameter som har en totalvikt på 4 ton när den är full. Vi har grävt ut och tänkte oss markduk, 10 cm makadam, 10 cm cellplast (EPS200 under poolen), 10 cm betong med armering. Mot huset tänkte vi ha en tunn cellplastskiva. Är detta korrekt? Behövs 10 cm cellplast under betongen eller är det bättre med mer betong? Hur tjock armering behövs? Dubbel armering under pool? Vilken typ av betong? Hur länge måste den brinna innan den har full bärighet? Hur ska vi skydda betongen efter gjutning? Något annat vi bör tänka på?
/Therese

Fyra ton kan låta mycket, men betong klarar stora laster (främst i tryck). Dessutom är poolens vikt fördelad på en större yta (utbredd last).En vanlig betong klarar ca 4000 ton per kvadratmeter i tryck. Men är det dragpåkänningar i konstruktionen klarar betongen inte detta så bra, därför armerar man betongkonstruktionen och böjs konstruktionen behöver man dessutom ha tillräckligt tjockt tvärsnitt. Dragpåkänningar skulle alltså kunna uppstå i din platta om marken lokalt skulle sjunker av lasterna (plattan böjs).

Så huruvida hur tjock platta du behöver och hur mycket armering beror främst på egenskaperna hos marken och bärlagret. Men med minst 10 cm (gärna 20 cm) packad och dränerad makadam på en geoduk, samt 10 cm cellplast, borde det funka. Och på detta en minst 10 cm (gärna 12 cm) betongplatta. Armera i underkant (på distanser) med ett nät, exempelvis 6/150mm, och ett par armeringsjärn (ex 10 mm) runt om ytterkanten (najas på nätet). Med tiden kommer betongen att krympa, och för att minimera risken för stora krympsprickor kan det vara lämpligt med ett extra nät. Detta sprickarmering placeras närmare överytan (på distanser), och gör att plattan blir ”dubbelarmerad”. Se till att ha minst 20 mm täckande betongskikt till armeringen (gärna minst 30 mm då klorerat vatten).

För att klara frosten använd en betong med förhöjd lufthalt (min 4,5%), med ett vct på max 0,55. Med tanke på att det är klorerat vatten kan det vara bra att gå ner ytterligare i vct, till 0,50 och med Anläggningscement. Med vct 0,50 och luft motsvarar det hållfasthetsklass C30/37. Anläggningscement gör att betongen blir något dyrare, men också tåligare för frost i denna miljö. Direkt efter gjutning se till att skydda betongen från uttorkning, täck och håll fuktigt i åtminstone två veckor. Betongens hållfasthet utvecklas snabbt i början, men hur fort det går beror på vilken temperatur den har. Vintertid kan det gå betydligt långsammare, vilket kan kompenseras för genom att isolera formen och använda högvärdig täckning (isolerande). Sommartid går det däremot fort, redan efter 3-4 dagar har betongen uppnått 70% av sin dimensionerade hållfasthet. Så väntar du två veckor, så kan du börja belasta betongplattan utan problem.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group