Hem Okategoriserade Låg sjukfrånvaro i byggbranschen

Låg sjukfrånvaro i byggbranschen

Sjukfrånvaron inom bygg- och anläggningsbranschen är lägre än genomsnittet. Med 3,7 procent hamnar bygg under samtliga branschers genomsnittliga sjukfrånvaro på 4,1 procent.

– Förutsättningarna för att det kommer att vara så även framöver är goda. Ser man till samtliga branscher var för sig så är det bara verkstäderna som ligger lägre, säger Björn Samuelson, expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier.

Siffrorna kommer från Svenskt Näringslivs tidsanvändningsstatistik och företagsuppgifter. Björn Samuelson tror att varierande och rörliga arbetsuppgifter med vistelse både inne och ute är den största anledningen.

– Även annan statistik för arbetsmiljön visar på positiva siffror och allt detta hänger självklart ihop. Arbetsolyckorna har långsiktigt minskat. Medarbetarnöjdheten inom bygg är högre än i alla andra näringar. Trivs man på sitt jobb så är man mer angelägen att vara på jobbet.