Hem Okategoriserade Station Rosengård byggs på rekordtid

Station Rosengård byggs på rekordtid

Illustration: Sweco.

I december ska alla Malmöbor kunna resa längs den nya Kontinentalbanan. Station Rosengård byggs på rekordtid, nio månader, av entreprenören BCA Entreprenad. Betong- och stålkonstruktionerna konstrueras av Atkins bro- och anläggningsavdelning i Helsingborg.

– Det blir en stor estetiskt utformad station med planteringar, stål och betong, säger Torbjörn Jönsson, vd på BCA Entreprenad, till Skånska Dagbladet.

Den befintliga banvallen ligger förhållandevis högt vilket innebär en halv kilometer betongmurar med en höjd på upp till sju meter. Hela anläggningen följer banans övergångskurva men den komplexa geometrins utmaningar har kunnat lösas med hjälp av en 3D-modell. Ett godkännande för utgifterna för stationerna togs redan 2011, men sedan dess uppdagades behovet av att justera station Rosengård.

– Med nya stationer och pågatågstrafik på Kontinentalbanan får fler möjlighet att resa kollektivt och miljövänligt, samtidigt som staden knyts ihop, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Då uppdraget är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för betongkonstruktioner tar Atkins fram mått- och armeringsritningar. I projekteringen ingår nya grönområden, gångstråk och förbättrade kommunikationsmöjligheter i form av nya parkeringsplatser och cykelparkeringar samt ett nytt hållplatsläge för MalmöExpressen längs Amiralsgatan.

– I Malmö ska det vara lätt att leva utan att vara beroende av bil och Kontinentalbanan kommer att förenkla resor både inom Malmö och till och från staden. Satsningar på kollektivtrafik ger färre fossildrivna bilar på vägarna, ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och renare luft, säger stadsbyggnadskommunalrådet Märta Stenevi (MP).