Hem Hållbarhet Betongrenovering av Ockelbos vattentorn

Betongrenovering av Ockelbos vattentorn

Ockelbo Vattentorn
Lagning av sprickor och släpp i betongen.

Många industrier och vattenverk från 1900-talets första hälft har svårupptäckta och allvarliga skador under ytan. Byggföretaget Pierre Entreprenad har renoverat insidan på vattentornet i Ockelbo. 

– Arbetet med vattentornet, som egentligen heter Rabo högvattenreservoar, började med att vi monterade en bygghiss utmed fasaden för att kunna få upp allt material och sedan byggde vi en ställning runt insidan av väggarna inuti vattentornet, säger Mats Olsson, platschef på Pierre Entreprenad, i ett pressmeddelande.

För att konstatera skicket på betongen utfördes en besiktning av sprickor och ”bomknackning” av samtliga betongytor. Det gav en uppskattning av skadornas omfattning inför den kommande vattenbilningen som utfördes tills att ett fast underlag av betongen uppnåddes. På de ställen där armeringen frilagts på grund av söndervittrad betong utfördes en noggrann rengöring och rostskyddsbehandling av armeringsjärnen.

– Efter det påbörjades betongsprutning av väggarna med ett mineraliskt våtsprutningsbruk och som försegling efter betongsprutningen påförde vi ett mineraliskt tätningsbruk. Sedan vi rivit ställningen utförde vi samma behandling av botten av cisternen.

Allt arbete gick enligt planerna. Den enda egentliga svårigheten med projektet var att in- och utvägen till reservoaren gick genom en manlucka på endast 90×90 centimeter.

– Visst var det en utmaning att få upp vatten och betong hela 38 meter från marken och sedan sju meter ned i cisternen, men det löste sig bra då vårt manskap verkligen gillar utmaningar. Vi är riktigt stolta över att få lämna över en nyrenoverad vattenreservoar till Ockelbos invånare och är övertygade om att den kommer att leverera gott dricksvatten till bygden under lång tid framöver, säger Mats Olsson.

Det är många av dagens industrier och vattenverk som har dålig betongstatus. Flertalet av konstruktionerna är från 1900-talets första hälft och de med vattencisterner har svårupptäckta och allvarliga skador under ytan. Vanligt förekommande är så kallade getingbon, det vill säga mjuk betong och rostutfällning, urlakning, erosion och rödrost vilket är ohälsosamt i en vattenburen miljö och en enorm risk både för produkten och konstruktionen. I betongväggar är det vanligt med svällning, armeringskorrosion, läckage eller kalkutfällningar och utomhus förekommer ofta mekaniska skador, frostskador eller felaktigt monterade tätskikt.

Att dessa skador och problem är vanliga beror på att det främst fokuseras på vattenreningen medan underhållet i de flesta fall är nedprioriterat. Det är heller inte ovanligt att det saknas kunskap om hur dessa skador och angrepp kan åtgärdas.

Ockelbo Vattentorn
Vattentornet i Ockelbo.