Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bila bort röret?

Fråga Experten: Bila bort röret?

Fråga Experten

Jag håller på och byter ett ingjutet avloppsrör i ett badrum. Det är gjutet i valvet som är 150 mm tjockt men röret är 100 och muffarna 120 i ena änden är det bara 20 mm betong under röret och ca 3.7 meter bort så är det 60 mm och jag ska bila upp det gamla å lägga plaströr men jag är orolig att valvet ger med sig för det är inga stöd ägare på ca 3 meter i källaren. Så min fråga är vågar man bila bort röret och byta det eller ska man borra så avloppet går rakt igenom valvet?
/Robban

Utan att ha sett konstruktionsritningarna är det lite svårt att uttala mig. Men spontant skulle jag säga att det är fullt möjligt. Viktigt då är att du ”stämpar” upp ordentligt på undersidan av bjälklaget, och att underkantsarmeringen inte skadas när du bilar bort betongen. Om du behövt kapa något järn, försök få dit ny. Eventuellt då borras in och förankras i gamla plattan ordentligt. Möjligtvis kan även några dymlingar kan behövas. När du sedan efterlagar, se till att gamla betongen är uppfuktad men ej blöt (för att få till god vidhäftning). Används förslagsvis en reparationsbetong som expanderar något (expanderbetong/bruk), den bör minska risken för nedböjning när du efter ett par veckor tar bort stämpen. Direkt efter gjutning, se till att skydda betongen från uttorkning, täck och håll fuktig gärna ett par veckor.
Det kan vara idé att låta en konstruktör eller byggnadstekniker kolla på ditt fall.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group