Hem Fråga Experten Fråga Experten: Limma cementbaserad våtrumsskiva?

Fråga Experten: Limma cementbaserad våtrumsskiva?

Fråga Experten

Jag håller på och renoverar våtrum (duschrum). Utrymmet ligger i källare/suterräng och yttervägg är gjord/byggd av leca, väggen är putsad och jag undrar om man kan och får limma cementbaserad våtrumsskiva för att spara ex antal centimeter som reglar och annan påbyggnad kan skapa för att få ett större duschutrymme. Jag har letat rätt på en cementbaserad skiva som används i till exempel simhallar och som man sätter kakel på. Jag vill såklart inte göra något som eventuellt försäkringsbolag inte godkänner ifall att man skulle hamna i ett försäkringsärende på grund av dåligt/fel bygge.
/Per

En cementbaserad byggskiva tar ingen skada av fukten, men däremot kan limmet göra det. Möjligtvis skulle ett lösningsmedelsbaserat lim kunna fungera. Eller så kan skivan sättas med kakelfix eller liknande. Om du har cellplast på utsidan källarväggarna får du en temperaturgradient som är gynnsam för att hålla fukten ute. Är väggen oisolerad har du däremot sannolikt en stor fuktlast. Men man eftersträvar som regel att få till tvåstegstätad lösning, varför det kan vara lämpligt att ha luftspalt bakom skivan.

Om du skall följa de rekommendationer (och krav) som gäller för badrum skall du fuktspärra väggar och tak med godkända system, och dessa kan vara sådana att de tar skada av hög fuktlast (i kombination med det basiska från cementet). Man brukar därför ha krav på att betongen skall ha en relativ fuktighet på max 85%.

Jag kan tyvärr inte svara på din fråga huruvida det är OK att limma skivorna direkt på väggen, du få kolla med ditt försäkringsbolag eller GVK’s branschregler för våtrum.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group