Hem Okategoriserade Almedalen: CCS får politiskt stöd!

Almedalen: CCS får politiskt stöd!

Idag hölls Betongtoppmötet 2.0 i Almedalen. Bakom står nätverket Betonginitiativet som tidigare i år tagit fram en färdplan för klimatneutral betong år 2045.

-Betong är ett bra material som inte går att ersätta och därför måste vi göra det hållbart, sa Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development.

– Nu har vi en plan och ett stort engagemang i branschen. Vi har lyft attraktiviteten för branschen när vi berättar vad som pågår, sa Carina Edblad, ordförande Svensk Betong och vd på Thomas Betong.

Men hon påpekar att varje aktör måste ta sitt ansvar nu. Hon uppmuntrade även att vi tittar utanför Sverige och lär av andra länder som kommit långt på vissa områden.

– Sen måste vi anpassa våra standarder så att vi kan ta till oss ny teknik, sa hon.

Magnus Ohlsson, vd på Cementa berättade om vilka forskningsområden där de satsar just nu. Ett sånt projekt är CemZero där man tillsammans med Vattenfall gör en förstudie för framtida elektrifiering av cementprocessen.

Filip Johnsson, professor energi och miljö på Chalmers presenterade en uträkning där man kommit fram till att en koldioxidneutral betong skulle bli 70 procent dyrare, men i en byggnad skulle priset endast bli 0,5 procent högre.

Mötet avslutades med en panel bestående av riksdagsledamöterna Monica Haider (S), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Rikard Nordin (C).

De båda oppositionspartierna beklagade att inte tekniken för CCS, carbon capture storage, finns på plats redan.

– Jag har sett fungerande projekt i Norge, men här finns inget politiskt ägandeskap, sa Rikard Nordin.

Han tror att tekniken kan bli en exportvara som vi måste ta med vid finansieringsberäkningar.

Jesper Skalberg Karlsson betonar också vikten av politiskt ägarskap.

– Cementa måste ha besked att vi vill ha en cementindustri i Sverige. Cement har stora utsläpp, men på få platser så det måste kunna lösas, sa han.

Monica Haider beklagade att det ännu inte finns någon finansieringslösning för CCS, men höll med om att vi måste komma vidare i frågan.

– Vi måste hitta ett samarbete likt Energiklivet, sa hon.