Hem Hållbarhet Almedalen: Riksdagspartierna eniga om CCS!

Almedalen: Riksdagspartierna eniga om CCS!

Det finns en blocköverskridande enighet i riksdagen om att ta fram en strategi för koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS-teknik. Det framkom vid ett seminarium i Almedalen idag där riksdagspolitikerna fick ta ställning till näringslivets förslag om hur de på snabbast möjliga sätt ska bli fossilfria.

– Jag är överraskad över att enigheten är så stor runt fler av de krav som näringslivet önskat sig i färdplanerna. Nu gäller det att gå från ord till handling, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I april överlämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanerna som tagits fram inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige beskriver hur branscherna ska bli fossilfria till år 2045 och innehåller en rad politiska förslag för att målen ska kunna uppnås.

Under seminariet ”Klimatpolitik för export och tillväxt” i Almedalen fick riksdagspolitiker ta ställning till förslagen för att utreda var det går att hitta blocköverskridande överenskommelser.

Politikerna var överens om behovet av en nationell strategi för infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS-teknik. Tekniken skulle användas på stora industriella processutsläpp som tillexempel vid cementtillverkning där förnybara alternativ inte är möjliga.

Det fanns också en samsyn runt behovet av en strategi för bioekonomi och att den inhemska produktionen av biodrivmedel måste öka. Ett annat behov som kommit fram i färdplanerna är behovet av snabbare och enklare tillståndsprocesser. Partierna var öppna för att skapa ett snabbspår för gröna industriprojekt även om framför allt Anna-Caren Sätherberg (S) och Maria Weimer (L) också framhöll vikten av att de sker på ett rättssäkert sätt.

Även om endast Miljöpartiet stod bakom att sätta målet att all offentlig upphandling ska vara fossilfri år 2030 var man också överens från alla närvarande partier att klimataspekten måste få större betydelse i upphandlingen.

Medverkande i seminariet var Gunnar Caperius (C), Jesper Gyberg (M), Birger Lahti (V), Anna-Caren Sätherberg (S), Lorentz Tovatt (MP) och Maria Weimer (L)

Moderator var Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​