Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fin yta med grovbetong?

Fråga Experten: Fin yta med grovbetong?

Fråga Experten

Jag ska gjuta en skateboardbana. För att få en fin yta tänker jag på finbetong, eller behöver jag grovbetong då tjockleken varierar mellan 70-100mm. Är det någon skillnad i hållfasthet på grovbetong och finbetong som man köper i säck? Kan man få en fin yta med grovbetong? Om man blandar själv t.ex Cement, Grus 0-8 mm, Sten 8-16 mm och Vatten som Cementa föreslår, kan man få en fin yta med sten och gör den något för hållfastheten eller är stenen bara utfyllnad för ekonomins skull?

Skillnaden mellan säckad grov- och finbetong är främst hur stora stenar den innehåller. Grovbetong brukar innehålla stenar upp till ca 10-12 mm (och fin ca 4-6 mm), vilket egentligen inte en speciellt ”grov” betong. När man fabriksblandar betong så har den normalt 16 mm stenstorlek, och vill man ha större sten finns det med 25 eller 32 mm. Fördelen med större sten är att man kan får bättre packning och kan hålla nere cementpastan, vilket i sin tur ger en bättre betong (mindre krympning och sprickbenägen, lägre temperatur, tätare och beständigare, billigare, mm). Hur stor sten man kan ha begränsas ofta av gjuttjocklek, armeringsmängd, täckskikt, pumpning, mm. Då betong med mindre sten ofta innehåller mer finmaterial kan den också ge något bättre ytfinnish. Men det handla som regel mer om formmaterial, släppmedel, kompaktering och hur man efterarbetar betongen (skurar, glättar, mm). Det brukar inte vara så stor skillnad i finmaterialhalt hos grov- och finbetong, och de har ungefär samma vattencementtal (vct ca 0,50) varför hållfastheten också är likvärdig.

Om du skall gjuta 70-100 mm tjocklek skulle jag välja grovbetong framför fin, främst av att det ger en bättre slutprodukt. Gjuter du däremot under 50 mm tjocklek kan finbetong vara att föredra. Det går givetvis att blanda till betongen själv, och då har du möjlighet att öka finmaterialhalten genom att tillsätta kalkstensfiller (och ökad flytmedelsdosering). Vill du ha förslag på receptur återkom gärna, alternativt kan gå att hitta på nätet. Du skulle då även kunna tillsätta plastfibrer för att minska eller ersätta armeringen, vilket kan vara smidigt i konstruktioner som svåra att armera. Armeringen (järn eller fibrer) behövs inte bara konstruktivt, utan även för krypsprickorna. En annan fördel med plastfiber (framför allt de små, typ PP), är att betongen blir mer ”formbar”, dvs att man enklare kan gjuta i lutningar. Det går givetvis att tillsätta fibrer när man blandar grov eller finbetong, men finns också torrsäckad fiberförstärkt reparationsbetong att köpa. Det kan vara svårt att få tag i fibrer som privatperson, men om du kontaktar din närliggande betongstation kanske de kan hjälpa dig. En mix med små och större plastfibrer kan då vara att föredra.

Att gjuta en skateboardbana innebär att man behöver ha mycket slät och jämn yta, vilket ofta ställer krav på gjutningen och efterarbetet. Sedan kan även ytbehanlingen av betongen vara betydande för att dammbinda och ge lagom slät men inte hal yta. Det finns olika teknik att gjuta skatbordramper i betong, exempelvis med prefabricerade element, eller platsgjutet med sprutbetong. Viktig är givetvis också att få till rätt form (lutningar, radier, kanter, osv.). Det finns ett antal företag som har specialiserat sig på att bygga skatebordramper och parker av betong.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group