Hem Fråga Experten Fråga Experten: Färg på betongfasad

Fråga Experten: Färg på betongfasad

Fråga Experten

Vi har ett problem med att en silikatfärg har släppt och runnit av, under regn, på prefab betongelement. Vad kan det bero på? Färgtillverkaren hävdar att det är kalkutfällning som är problemet. Har aldrig varit med om detta innan.
/Simon

Det är inte helt lätt att svara utan att ha sett elementen. Här dock några synpunkter. Vid målning av betongelementytor med silikatfärg är det betydelsefullt att det inte finns rester av formolja på ytan. Silikatfärgen kan inte fästa på organiska oljor, vilket gör att den kan släppa vid regn. Om formolja används bör oljan avlägsnas med exempelvis en lättare maskinslipning.

Sedan är det viktigt att betongens yta får karbonatisera ordentligt. Det kan ta c:a fyra veckor efter slipningen eller efter gjutning utan att formolja använts. Annars uppstår lätt kalkutfällningar i ytan. Det är också viktigt att följa färgleverantörens instruktioner om
eventuell primning. Att åtgärda problem som beror på formoljerester kan kräva en lätt slipning av ytan och därefter bör man vänta upp till fyra veckor på att den nyslipade ytan karbonatiserat innan ny färg appliceras enligt färgleverantörens instruktion.

/Arne Hellström