Hem Hållbarhet Skräp i stället för cement i den nya betongen

Skräp i stället för cement i den nya betongen

WSU

Forskare vid universitet i Washington gör stora framsteg i utvecklingen av en ny produktionsmetod för betong.

Gang Xu, Washington State University.

– Den kräver inte upphettning eller användning av någon cement, säger Gang Xu som är en ledarna för forskningsprojektet.

Metoden går till stor del ut på att man använder restprodukten flygaska som avskiljs vid rökgasrening. Men eftersom den kan innehålla gifter och tungmetaller har den reglerats i en harmoniserad standard.  Den flygaska som används kommer från kolpulvereldade kraft- och värmeverk och inte från förbränning av kommunalt och industriellt avfall.

Hittills har försöken att använda flygaska som mer än ett tillsatsmaterial i betong begränsats, inte minst av bristande tillgång men även för att det krävs så höga temperaturer i tillverkningen. Forskarna i Washington har därför använt sig av nanomaterialet grafenoxid för att manipulera reaktionen mellan flygaskan och vatten och fått fram en stark, cementlik blandning. Grafenoxiden arrangerade atomer och molekyler i en lösning av flygaska, natriumsilikat och kalciumoxid. Processen resulterar i ett oorganiskt polymernätverk som är starkare än hydratiserad cement.

– För att utveckla byggindustrin på ett hållbart sätt måste vi använda oss av nedifrån och upp-kapaciteten av nanomaterial, säger professor Xianming Shi.

Enligt forskarnas rapport är produkten vattengenomtränglig och kan därmed användas i applikationer där regn bidrar till att hålla grundvattennivån. Samtidigt minskas översvämningsrisken.

Det nya materialet har testats med olika belastningar och temperaturer på universitetet. Tekniken har patenterats och Gang Xus förhoppning är att det snart ska kunna kommersialiseras.

– Efter ytterligare tester, skulle vi gärna få upp några byggnader med den här betongen.