Hem Okategoriserade Volati köper S:t Eriks

Volati köper S:t Eriks

Nicklas Margård.

Industrigruppen Volati förvärvar samtliga aktier i S:t Eriks Group AB, en av Sveriges ledande tillverkare av betongprodukter och natursten för infrastruktur och landskapsarkitektur.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva S:t Eriks. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.

Tanken är enligt ett pressmeddelande att S:t Eriks blir en ny affärsenhet inom affärsområde Industri för att bidra till Volatis kassaflöde och resultat per aktie för 2018. Volati förvärvar bolag och utvecklar dem sedan med fokus på långsiktigt värdeskapande. Genom förvärvet tar Volati ytterligare ett steg mot det finansiella målet om en justerad EBITA på 700 Mkr senast vid utgången av 2019.

S:t Eriks är en ledande tillverkare av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten/avlopp.Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till professionella kunder som infrastruktur- och byggentreprenörer. Bolaget har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. S:t Eriks hade en nettoomsättning om 1 038 Mkr, EBITDA om 91 Mkr och EBITA om 65 Mkr för helåret 2017. Under 2018 har den finansiella utvecklingen varit något svagare till följd av sämre väderförutsättningar för bolaget.

– S:t Eriks har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten genom förvärv under de senaste åren. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom tilläggsförvärv som organiskt, säger Nicklas Margård.

Volati har tecknat avtal om att förvärva aktierna i S:t Eriks från Accent Equity 2012 (cirka 90%) samt ledning och styrelse (cirka 10%). Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, ”EV”) på cirka 500 Mkr och till en EV/EBITDA-multipel på 5,5 ggr 2017 års helårsresultat. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 260-295 Mkr, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på maximalt 35 Mkr. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019. Finansiering sker genom Volatis befintliga kassa och kreditfaciliteter. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och tillträde beräknas ske under hösten 2018.

Förvärvet av S:t Eriks förväntas bidra till en ökning av avkastningen på Volatis egna kapital. Proforma för förvärvet av S:t Eriks uppgick Volati-koncernens EBITA för helåret 2017 till 480 Mkr.