Hem Okategoriserade Strängbetong ligger tre steg före

Strängbetong ligger tre steg före

Strängbetong
Teleskopkranen skjuts snett uppåt i vinkel för att komma upp i rätt höjd. Foto: Strängbetong.

Utmaningarna i S-huset på projektet Fanan i Halmstads högskoleområde ställer stora krav på Strängbetongs montörer. Den stora skillnaden för montage i en helt ny byggnad jämfört med en befintlig är trängseln. Enligt platschefen Peter Gustavsson är det lätt att bygga in sig själv.

Peter Gustavsson
Peter Gustavsson.

– Man måste ligga tre steg före hela tiden för att få in alla plattor i rätt ordning. Det är framför allt det sista bjälklaget som är svårt och svårast är då att få den första plattan på plats, när vi ännu inte har någonting att stå på, säger Peter Gustavsson.

Det är Fragerus Fastigheter som har fått uppdraget att bygga om byggnaden i skalet av den befintliga stommen och fasaden. Att tillvarata och återvinna den äldre byggnaden på fastigheten innebär en väsentligt mindre miljöbelastning i produktionen än att riva och bygga nytt. Hittills har det gått smidigare än väntat, men den största utmaningen väntar när plattorna ska ligga på tvären i stället för på längden i byggnaden. Dessutom är dessa längre, upp emot 13 meter i stället för nio. Det innebär att de fasta takvajrarna blir ett ännu större problem, eftersom det blir ännu trängre för kranen.

Lösningen är ett resultat av mångårig branscherfarenhet. Bommen teleskoperas ut och ställs upp i rätt läge av kranföraren som via radion ledsagas av montörerna. Teamet är så gott som handplockat av Peter Gustavsson.

–  Framför allt har jag eftersträvat en bra kemi i laget. Projektet kräver ett bra samarbete oss emellan. Här finns både personer med lång erfarenhet och lite nyare förmågor. Det roligaste med projektet är utmaningen och att ge en näsbränna till dem som menade att det aldrig skulle gå.

 

Fyra vinster med att bygga om befintliga byggnader enligt Strängbetong:

1. Kulturell vinst: Kulturmiljön, kulturarvet och de byggnadshistoriska värdena i området bevaras till eftervärlden.

2. Miljömässig vinst: Miljöbelastningen och klimatutsläppen blir mindre än vid ett nybygge, eftersom den befintliga huskroppen står kvar och därmed återanvänds.

3. Kreativ vinst: Att bygga nytt och modernt inuti en befintlig byggnad är en spännande utmaning, som kräver stor uppfinningsrikedom för att skapa allt från en god planlösning till
bra ljusinsläpp, ventilation och energivärden.

4. Processmässig vinst: När man bevarar en befintlig byggnad kan projektet ofta, om än inte alltid, snabbare vinna acceptans i omgivningen, vilket i bästa fall kan underlätta plan- och bygglovsprocessen genom färre invändningar och överklaganden.