Hem Okategoriserade Tredubblad betongproduktion i Raseborg

Tredubblad betongproduktion i Raseborg

Betongföretaget Rasmin tredubblar produktionen av betong vid Tegelbacken invid riksväg 25 i Horsbäck i finska Ekenäs. Då behövs en ny fabriksbyggnad på området.

Svenska Yle skriver att företaget, som haft miljötillstånd att tillverka 8000 kubikmeter betong för försäljning, nu ökat verksamheten till en kapacitet på 22 000 kubikmeter och ett nytt tillstånd är beviljat. Utöver färdigblandad betong kommer även betongelement att produceras i en ny fabrik som byggs på området.

Tegelbacken ligger på viktigt grundvattenområde nära Raseborgs stads viktiga vattentäkt i Ekerö och myndigheterna kräver att all verksamhet måste uppfylla vissa krav. Skadliga ämnen får inte hamna i jordmånen och vidare till grundvattnet som hela samhällen är beroende av. Alla avlopp kontrolleras vart femte år.

Tvättvattnet från betongbilar, kvarnen, gjutmaskinen och betongelementen måste ledas genom tre sedimenteringsbassänger för att sedan återanvändas i fabrikens process medan överloppsvattnet leds till det kommunala avloppsnätet. När det dammar på området får man med tanke på grundvattnet vattna i stället för att salta.

Rasmin, som är ett dotterbolag till Sandö Betong, omsatte i fjol nästan 1,5 miljoner euro enligt uppgifter på företags- och kredituppgiftsbolaget Suomen Asiakastieto. Resultat för 2017 blev ungefär plus 250 000 euro. Bolagens hemort är Hangö där de sysselsätter ett 50-tal personer.