Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta golv i lada?

Fråga Experten: Gjuta golv i lada?

Fråga Experten

Jag har en lada som jag vill ha ett golv som jag kan gå och stå på. I dag är golvet ett riktigt hårt jord/stengolv som packats genom av att tunga fordon (traktorer m.m.) kört över det samt att jag lagt ut cirka 50 mm makadam som jag sedan tryckt till med inhyrd padda. Nu till mina frågor:
Kan jag gjuta direkt på makadamet (ej tvättat) eller behöver jag lägga något i mellan typ ålderbeständig byggplast? Hur tjockt lager betong kan/ska jag lägga? Ska det vara någon speciel betong då det kommer att vara ett kallutrymme på vintern ca 3-5+ grader? Måste jag lägga ut armeringsmattor eller räcker det med betongen? Ladan är skyddad från regn och sol men i nuläget självuppvärmd av solen på sommaren.
/Kennet som vill gå stadigt på jorden

Det funkar utmärkt att gjuta direkt på den ”paddade” makadammen. Man eftersträvar ofta att använda en tvättad makadam för att få en viss kapillärbrytande effekt, något man kan få med byggplast eller cellplastskivor (fungerar dessutom som ångspärr). Betongen är som regel mycket tät i sig, men en viss fuktvadring kan man få från marken om man inte hindrar detta. Hur mycket fukt beror på hur varmt du har det inomhus och hur mycket vatten det finns i marken, samt hur tät betongplattan är (ges av vct, tjocklek, och sprickbegränsning).

Om du inte värmer upp ladan (eller bara lite) så kommer inte markfukten att ta sig upp, såvida du inte har vattentryck eller blött på undersidan. Det är först när man värmer upp rummet, som fukten strävar uppåt. Detta kan då förhindras med isolerskivor (skapar temperaturgradient) eller med byggplast (diffusionsspärr). Skall man ha uppvärmt bör man alltid ha isolering för att förhindra värmeförluster (mht ekonomi och miljö). En annan fördel med plast eller isolerskivor är att man får en plan/jämn yta att gjuta på, annars kan gjuttjockleken bli ganska varierande och betongen flytta makadammen vid gjutningen. Till villaplattor och liknande har man ofta både byggplast och cellplastskivor (samt tvättad makadam) för att säkerställa att man inte får fuktproblem.

Men som jag förstår av din beskrivning, så kommer ladan att i stort sett vara ouppvärmd och du kommer inte ha ytskikt på golvet. Och jag ser inget större problem med eventuell markfukt, även om du använt ”otvättad” makadam. Så jag ser inget större behov av byggplast och/eller cellplastskivor i ditt fall.

Hur tjock betongplattan behöver vara beror på bärlagrets (mark+makadam) stabilitet, hur stora laster du kommer ha, hur mycket du armerar och betongens hållfasthet (ges av dess vct). Du skriver att du vill ha ett golv för att gå och stå på, varför lasterna är små. Ditt bärlager verkar vara stabilt, och viss sprickbildning kommer inte vara problematisk. Jag tänker att du klarar dig med en minst 80-100 mm tjock platta, som du enkel-armerar (ett 6/150 mm nät) på distanser, och använder en ”enklare” betong typ C25/30 eller C28/35 med 16 mm sten. Vill du inte använda armeringsnät kan du använda betong med stålfibrer, vilket kanske kostar något mer (men är smidigare).

En lös konsistens brukar underlätta utläggningen (ex S4-S5), och vill du ha en betong som flyter ut själv kan du använda en SKB (självkompakterande). Frost vintertid är inget problem så länge det inte står vatten med tösalt på ytan, dock får aldrig betongen frysta innan den har hårdnat något (uppnått minst 5 MPa, dvs under första dygnet).

För att inte få allt för stora plastiska krympsprickor var noga med härdning och skydd, täck direkt efter gjutning och håll plattan fuktig i några veckor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group