Hem Okategoriserade Betongbunkern kan bli byggnadsminne

Betongbunkern kan bli byggnadsminne

betongbunker

Betonganläggningen i Boden blev en radiostation som idag har ett stort militärt, radiohistoriskt och kulturellt värde. Föreningen Boden Radio kämpar för att bevara “Radiobunkern” och dess historia.

– För att säkra att bunkern finns kvar i framtiden vill vi att den ska byggnadsminnesförklaras, säger Maud Jacobson, styrelsemedlem i Boden Radio, till NSD.

Radiobunkern byggdes främst för att säkra radiokommunikationen inom Bodens Fästning 1909. Anläggningen, som är placerad på statlig mark, utgick ur krigsorganisationen för över 30 år sedan och står idag och förfaller. Annat var det när kungen Gustav V närvarade vid invigningen 1916. En guldskimrande inskription på väggen vittnar fortfarande om det kungliga besöket.

– Allting är handgjort och betongen är gjuten på plats. Bunkern har tre meter tjockt tak och tre meter tjocka väggar av betong för att klara kraftig eld under kriget, berättar Maud Jacobson.

Den första officiella svenska rundradiosändningen gjordes från bunkern 1921.

– Under andra världskriget var det kallt på vintern och ingen sjöfartstrafik. De som satt och lyssnade i radiovillan fick via radiotrafiken höra vad Hitler och Stalin pysslade med. I bunkern finns ett specialutrymme med 1,5 meter betong. Avlyssningarna var sekretessbelagda och låstes in här under kvällarna.

Även i slutet av första världskriget var trafiken livlig. Närmare 8000 krigsfångetelegram utväxlades mellan krigsfångar och anhöriga i Ryssland, Österrike och Ungern via stationen. Nyhetskommunikéer från krigets båda sidor togs emot och vidarebefordrades.

Även den moderate politikern Johan Johansson har uppmärksammat bunkern under lång tid.

– Den har fallit i glömska. Den är en viktig del i vår nutidshistoria som måste sparas till eftervärlden.