Hem Okategoriserade “En i grunden dysfunktionell bostadsmarknad”

“En i grunden dysfunktionell bostadsmarknad”

Svenska folket vill se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden. Det visar med tydlighet i en undersökning som Evimetrix utfört åt Stockholms Handelskammare.

– Vi har en i grunden dysfunktionell bostadsmarknad och det verkar finnas en väldigt stark förväntan på att man sätter sig ner och ritar upp en plan för framtiden. Det är också ett behov som Stockholms Handelskammare ser, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

I undersökningen har 2194 personer svarat på frågan “skulle du vilja se en bred blocköverskridande överenskommelse rörande bostadsfrågorna efter valet?” Av de svarande valde 88,9 procent att säga ja. Mest positiva är Centerpartiets väljare – 95,7 procent vill se en sådan överenskommelse.

– Bostadsmarknaden dras med stora problem i form av låg rörlighet och inlåsningseffekter, svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden för stora grupper och höga priser på nyproduktion. På det ska läggas att man under mandatperioden infört amorteringskrav och nästan direkt skärpt dessa utan någon djupare analys, vilket gör marknaden oförutsägbar, säger Daniella Waldfogel.

Hon menar att nostadsmarknaden måste präglas av långsiktighet och bättre möjligheter för människor att skaffa ett första boende eller flytta.

– Därför ser Stockholms Handelskammare ett stort behov av ett större omtag i bostadspolitiken.

Undersökningen är genomförd i en webbpanel med kvoter för att spegla ett riksrepresentativt urval med avseende på kön, ålder och boenderegion.