Hem Hållbarhet Betongen får nytt liv på återbyggdepån

Betongen får nytt liv på återbyggdepån

återbruk

På Malmö Återbyggdepå kan man både lämna in och köpa byggmaterial. Utbudet varierar hela tiden efter vad som skänks men under den varmare delen av året kommer det in en hel del betongprodukter till utomhusavdelningen.

Enligt statistik från Naturvårdsverket ökade avfallsmängderna med 13 procent mellan 2014 och 2016. Av den totala mängden avfall på 142 miljoner ton 2016 stod byggbranschen för nästan tio miljoner. Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav, som hanterar avfall i södra Skåne, och Malmö Stads Serviceförvaltning för att bidra till kretsloppet och hushålla med såväl naturens som den enskilda människans resurser och vara ett miljövänligt alternativ vid renovering och husbygge.

Utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier och i sortimentet finns förutom sten, betong och tegel även bänkar, dörrar, sanitetsporslin, elektriskt material och mycket annat. Stora och små partier av betongplattor i storlekarna 35×35, 40×40 och 50×25 cm finns ofta på lager liksom kantsten av både betong och natursten. Betongplintar kommer in med jämna mellanrum medan betongrör är mer sporadiskt förekommande. Betongplattorna ligger på ett pris från 10 kr/st och plintarna från 40 kr/st.

Malmö Återbyggdepå ligger på Spikgatan 3 i Malmö.