Hem Okategoriserade Första montaget av Lingenässkolan i Kristianstad

Första montaget av Lingenässkolan i Kristianstad

Montage
Foto: Anders Norsell

I fredags skedde det första montaget av Starkas betongelement till Lingenässkolan i Kristianstad. Skolan ska stå klar till höstterminen 2019 med plats för runt 800 elever på totalt 9390 kvadratmeter verksamhetsyta.

– Placeringen av skolan är unik. Det är nästan 50 år sedan vi hade möjlighet att bygga skola på så kallad jungfrulig mark. Här får man en närhet till naturen och det kommer att innebära en utveckling för Näsby, sa Sven Nilsson (C) ordförande i tekniska nämnden.

Det första spadtaget togs för ett år sedan och byggherre för projektet är det lokala företaget Thages Byggnads AB. De var ensamma om att lämna ett anbud när Kristianstads kommun gick ut med en upphandling. För entreprenören innebär det en stor affär då kostnaden är beräknad till 320 miljoner kronor.

– När vi såg att Lingenässkolan skulle byggas satsade vi stenhårt på den. Det är det tredje största projektet som vi har fått bygga. Vi tackar för förtroendet, sa Thage Andersson, koncernchef för Thages.

Skolan kommer att bestå av sex sammankopplade huskroppar, där Starka levererar fyra av byggnaderna i prefabelement. I de sex huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidshem, matsalar med storkök, idrottshall och andra utrymmen för elever från förskola upp till sjätte klass. En av investeringarna är solceller på taket.