Hem Okategoriserade “Vår metod med prefab passar perfekt”

“Vår metod med prefab passar perfekt”

Montage av en ZIP-balk hos Strängbetongs systerföretag Spanbeton i Nederländerna. Foto: Strängbetong.

Strängbetong levererar prefabricerade balkar till en ny bro som Svevia bygger över järnvägen i Härnösand. Att använda prefabricerade brobalkar är en ny metod i Sverige.

˗ Konceptet innebär att brobalkar tillverkas inomhus och transporteras till platsen där bron ska monteras. När balkarna är monterade kan nästa entreprenör direkt inleda arbetet med att etablera brobanan, berättar Strängbetongs affärsansvarige Sven-Elof Enlund.

Strängbetong har anpassat det nederländska systerföretaget Spanbetons brokoncept till den svenska marknaden. Totalt levereras elva balkar, varav nio så kallade ZIP-balkar och två kantbalkar, med en längd på 22 meter. Kantbalkarna är försedda med skyddsräcken så att Svevia kan påbörja sina arbeten med brobanegjutningen direkt.

En av fördelarna med prefabricerade brobalkar är den betydligt kortare montagetiden. Montage kan ske under nätter och helger vilket minskar påverkan på trafikflödet.

– Det avgörande till vår fördel, var framförallt de högt ställda krav från Trafikverket om minimala avstängningar av järnvägen under byggskedet. Man kommer endast att få stänga av all järnvägstrafik under max två helger. Då passar vår metod med prefab perfekt, säger Sven-Olof Enlund.

Den nya bron beräknas vara på plats i februari 2019.