Hem Okategoriserade “Ingen har gjort något liknande arbete tidigare”

“Ingen har gjort något liknande arbete tidigare”

Kynningsrud
Från vänster: Alexandra Eriksen, Emma Hedin och konstruktionschefen Mikael Andersson.

Alexandra Eriksen och Emma Hedin är nyexamenerade från en femårig masterutbildning till civilingenjör med inriktningen ”Structural engineering and building technology” på Chalmers. Examensarbetet ”Förankring från håldäcksbjälklag till stabiliserande enheter” genomfördes på Kynningsrud Prefab.

– Den analytiska beräkningsmodellen som vi använt oss av gav en kapacitet på 10 kN mer än vad kopplingen används för idag, vilket är jättebra. Och det som provtrycktes gav ett resultat som var fyra gånger högre än det som företaget använder, berättar Alexandra Eriksen och Emma Hedin.

Tanken var initialt att titta på tre olika typer av förankringar men arbetet begränsades till en typ av koppling för att fokusera på hur brottet ser ut och om dagens kapacitet är tillräcklig.

– Den största utmaningen har varit att ingen har gjort något liknande arbete tidigare och att man tillsammans med företaget har diskuterat fram vad som är rimligt att göra utifrån våra egna kunskaper och företagets expertis.

Arbetet har pågått sedan januari, men planeringen och diskussionerna påbörjades i oktober. Det har varit svårt att förutspå hur kopplingen beter sig i en stor struktur.

– Vi har fått göra så många olika delar. Först har vi planerat testet och sedan tagit fram den analytiska modellen för att kunna kunna koppla den till testet som genomfördes. Vi visste inte från början hur eller ens om det skulle kunna gå, men nuu gick det ju väldigt bra.