Hem Hållbarhet Bränslet lyfts till en ny nivå i Slite

Bränslet lyfts till en ny nivå i Slite

Cementa
Foto: Cementa.

Med hjälp av ett effektivt pelletsbränsle närmar sig Cementas fabrik i Slite målet på 75 procent alternativbränslen.

– FAB-pelletsen ger mycket effekt i ett kompakt format. Vi ser det som vårt högvärdiga framtidsbränsle säger Alexander Lagerholm, projektledare och ny produktionschef för klinkertillverkningen, i Cementas informationsblad Utsikt.

Cementugnarna vid fabriken drivs i dag med 56 procent alternativa bränslen och cirka hälften är biobaserade. De alternativa bränslen består av olika typer av förädlat avfall och ersätter kolet som man vill fasa ut på grund av bland annat koldioxidutsläppet.

– När det gäller vissa av våra alternativa bränslen så kan det komma för stora bitar som stör flödet, och det har begränsat oss. När vi nu stärker förutsättningarna för pelletsen kan vi öka andelen alternativa bränslen.

Pelletsen kallas för FAB-pellets (Förädlat Avfalls Bränsle) och är ett sorterat avfall i torkad och pressad form. Det ger en stor ökning av biomassa i bränslemixen. Pelletsen som kommer med båt har ett format som är lätt att transportera, luktar mindre och avger mindre damm. En annan fördel är att bränslet håller en hög kvalitet och är ”förutsägbart” in i processen, och kan därför kan användas i stor volym.

För att nå målet arbetar Cementa även med ny processutrustning, flöden, hanteringen inom området och tillståndsfrågor. Nya pelletskrossar och transporter ska installeras, och ett nytt lager för alternativa bränslen står klart under året.

– Vi har alla förutsättningar att lyckas. Det gäller bara att vi hittar de bästa sätten att handskas med bränslet och rent fysiskt få in det till processen!, äger Alexander Lagerholm.