Hem Okategoriserade Starka nominerade till Publishingpriset

Starka nominerade till Publishingpriset

Säkrad framtid

Starkas kampanjsida ”Säkrad Framtid” har nominerats till Publishingpriset 2018 i kategorin ”Kampanjsajter”. Med ”Säkrad Framtid” sattes fokus på det svenska eftersatta VA-nätet.

– Nu behöver Sveriges kommuner få upp ögonen för den utbredda VA-problematiken. Detta har länge varit ett oprioriterat område i svenska kommuner. Därför saknas det idag riktlinjer, policies och kunskap för att projekten ska utföras med exempelvis optimerad livslängd och minskad miljöpåverkan, säger Per-Olof Nilsson, Starkas affärsområdeschef för betongidustrier.

Många kommuner lägger idag fokus på att enbart laga och lappa där läckagen blivit för stora. Oroväckande siffror visar att återanskaffningsvärdet på det svenska VA-systemet är 800 miljarder kronor, vilket är lika mycket som den totala statsbudgeten. Förnyelsetakten för de svenska vatten- och VA-näten är idag 240 år, jämförelsevis med den faktiska livslängden för dagvattenledningar (100 år) och spillvattenledningar (80 år).

– Många kommuner kan inte garantera säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller ställda krav, säger Per-Olof Nilsson.

Publishingpriset, som har delats ut sedan 1990, är en  kommunikationstävling som är fristående från branschens organisationer. Prisutdelningen äger rum den 7 november på Berns i Stockholm.