Hem Okategoriserade Volatis förvärv av S:t Eriks slutfört

Volatis förvärv av S:t Eriks slutfört

Volati

Mitt sommaren offentliggjordes Volatis förvärv av S:t Eriks Group AB och nu är affären genomförd.

– Vi är glada över att S:t Eriks nu blir en del av Volati-koncernen och affärsområde Industri, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.

S:t Eriks tillverkar betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning och system för vatten/avlopp, produkter som primärt används i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur.

– Det är ett välskött och lönsamt bolag med en stark marknadsposition inom sina segment. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla S:t Eriks tillsammans med företagets ledningsgrupp, säger Nicklas Margård,

S:t Eriks har nu konsolideras i Volati och förväntas bidra positivt till Volatis resultat per aktie för innevarande år. Efter att ha erhållit Konkurrensverkets godkännande har Volati förvärvat samtliga aktier i S:t Eriks Group AB. Förvärvet har gjorts till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, ”EV”) på cirka 500 Mkr och till en EV/EBITDA-multipel på 5,5 ggr 2017 års helårsresultat. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 260-295 Mkr.