Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kan kantbalken bli svart?

Fråga Experten: Kan kantbalken bli svart?

Fråga Experten

Finns det risk att en kantbalk i betong blir svart om det är stora temperaturvariationer mellan insida och utsida om den inte är isolerad?
/Daniel

Jag förutsätter att det rör sig om en betongbalk som är placerad i en yttervägg till ett uppvärmt utrymme. Då blir lätt balkens insida svart av dammpartiklar. Den invändiga icke isolerade ytan blir framförallt vintertid påtagligt kallare än rumsluften, vilket för med sig att partiklarna i luften accelereras intill den kalla ytan av termiken. Då fastnar de på denna när de slungas emot den. Ytan mörknar alltmer och med tiden kan den beskrivas som närmast svart.

Arne Hellström