Hem Okategoriserade “Nödvändigt komma till rätta med problemen”

“Nödvändigt komma till rätta med problemen”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

På måndagen träffade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson myndigheter och parter från byggbranschen. Syftet var att diskutera hur man kan förhindra fusk, regelöverträdelser och brottslighet i byggbranschen.

– Det är nödvändigt att komma till rätta med de problem som finns. Arbetsmarknadens parter har en mycket viktig roll i detta arbete, sa Ylva Johansson.

Byggbranschen är en av de branscher som har problem med osund konkurrens och fusk liksom regelöverträdelser och brottslighet som får negativa konsekvenser för såväl arbetstagare och företag som för samhället och statsfinanserna. Med på måndagens möte fanns representanter från Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten.

– Samverkan mellan olika myndigheter har visat sig vara en framgångsfaktor, säger Ylva Johansson.

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att under 2018-2020 utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket ska samordna metodutvecklingen och även samråda med arbetsmarknadens parter i syfte att utveckla former för att ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.

Regeringen har också beslutat om en förordning som innebär att arbetsmarknadens parter får möjlighet att söka statsbidrag hos Arbetsmiljöverket för att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet. Bidragen ska gå till insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Under 2018 kan tre miljoner delas ut i bidrag och sista ansökningsdag är den 14 september.