Hem Okategoriserade ”Viktigt kontrollera äldre konstruktioner”

”Viktigt kontrollera äldre konstruktioner”

konsulter

När Morandibron i italienska Genua kollapsade den 14 augusti miste 39 personer livet. Anledningen till att den drygt 50 år gamla betongbron rasade är inte fastställt, men katastrofen tydliggör behovet av regelbundna kontroller av äldre betongkonstruktioner.

– Det är det mest effektiva sättet för att förebygga olyckor eller oförutsedda händelser, säger Mikael Lorentzon, enhetschef på Kiwa Inspecta Nuclear, i ett pressmeddelande.

En stor del av betongkonstruktionerna i Sverige är byggda under sextio- och sjuttiotalet. Med tanke på att betong har en begränsad livslängd och kan drabbas av förändringar i hållfastheten anser han att det behövs fler regelbundna kontroller i Sverige. Kiwa Inspecta Nuclear ser ett växande behov av underhåll och renoveringar av broar, fundament och industrifastigheter.

– Sprickor är vanligt, speciellt i äldre betongkonstruktioner. Men risken för ytterligare sprickbildning kan accelerera över tid om betongen utsätts för förändrade laster eller om miljön kring konstruktionen förändras. Om betongen är sprucken finns risk att fukt tränger in, vilket kan leda vidare till korrosion på armeringen eller frostsprängning. Därför är det oerhört viktigt att proaktivt och regelbundet kontrollera äldre konstruktioner, säger Mikael Lorentzon.

När armeringen rostar ökar den i volym vilket leder till spänningar i betongen. Det kan i sin tur kan leda till att täckskiktet (betonglagret runt armeringen) spjälkas bort. När armeringen är frilagd ökar korrosionen ytterligare vilket till slut kan innebära att byggnaden förlorar bärförmågan. Alla sprickor är inte lika allvarliga och många betongkonstruktioner kan användas i flera år trots upptäckta rupturer.

– ­­Vi gjorde nyligen en utredning av en sprucken betongplatta till en lastanordning i en hamn. Där hanteras en typ av lera som används inom pappersindustrin. Utredningen visade att kunden kunde fortsätta använda konstruktionen, men att man på sikt kommer behöva förbättra ytskiktet på den spruckna plattan, säger Mikael Lorentzon.

Enligt Mikael Lorentzon är inspektionerna i allmänhet värdeskapande.

– Med regelbundna inspektioner kan vi spara mycket tid, pengar och oro genom att antingen bekräfta att en äldre konstruktion håller som den är, alternativt få möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i god tid.