Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skydda muren mot vatten?

Fråga Experten: Skydda muren mot vatten?

Fråga Experten

Jag har en sommarstuga från 1933. Den står i bergssluttning delvis direkt på naket berg. Grundmuren är av Siporex, som har börjat gå sönder. Detta beror på att vatten naturligtvis rinner ned för berget, mot min husgrund. Det går inte att leda bort vattnet. Siporex suger upp vattnet och smulas sönder. Jag har försökt gjuta en avfasad klack längst ned mot grundmuren (det finns delvis djupa fickor i berget, där vattnet blir liggande under/mot grundmuren). Nu är problemet det att vattnet rinner in under betongklacken och fortsätter vidare mot grundmuren av Siporex, som smulas sönder. Hur kan jag täta mellan betongklacken och berget, så att vattnet inte letar sig in den vägen? Problemet är liknande på insidan av grundmuren. P.g.a. byggarbeten i närheten har det uppstått sprickor i berget, vatten tränger upp från berget, blir liggande i fickor i berget och rinner sedan mot grundmuren.
/Helena Tepponen

Siporex är en lättbetong eller så kallad ”gasbetong” som kan ta upp ganska mycket vatten, och är det då en utomhuskonstruktion kan detta frysa sönder betongen. Så för att inte få fortsatta skador på din grundmur behöver du antingen hindra att den fuktas upp eller att den fryser. Så om du kan säkerställa att vattnet leds bort och att Siporex’en hålls torr borde det vara tillräckligt. Men jag antar att det kan vara svårt att helt förhindra vatten att nå din grundmur, sprickor i berget, fogar, mm, har en tendens att läcka.

Om betongklacken du gjutit släppt från berget tror jag det blir svårt att få till en tätning under denna. Däremot finns tätningsmassa du kan lägga på ytan, typ taktätning eller de spärrskikt man har i badrum. Förr använde man ju tjära, men det finns betydligt bättre produkter idag. Kolla på bygghandeln, de borde ha lämpliga produkter/system för detta.

Alternativt tar du bort betongklacken och gjuter en ny, som då ser till att den sitter fast ordentligt i berget (dymlingar, expander, mm). Det finns speciella expanderande tätningsband (svällband) man kan gjuta in för att vara säker på att det blir tätt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group