Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongfundament till brygga?

Fråga Experten: Betongfundament till brygga?

Fråga Experten

Hur länge kan man kräva att ett betongfundament ska hålla till en brygga i bräckt vatten?
/Anna

Svårt att säga hur länge man kan kräva att ett betongfundament skall hålla. Betongkonstruktioner där man vill ha lång livslängd görs normalt en livslängdsdimensionering, vilket innebär att man för ett givet vatten-cement-tal bestämmer hur tjockt det täckande  betongsskiktet minst skall vara (avstånd in till armeringen). Vad gäller själva betongen blir den egentligen inte sämre med tiden, utan tvärt om bara bättre (hårdare, tätare, tåligare). Det finns dock tillfällen när man kan få en viss nedbrytning av betongen (cementpastan).

Det kan exempelvis vara syraangrepp eller cyklisk frysning i fuktig salt miljö av en betong som inte är anpassad för detta. Men det som gör att en betongkonstruktion försämras eller inte längre går att använda är armeringskorrosion. Oarmerade
betongkonstruktioner håller egentligen hur länge som helst, såvida de inte har stor nötning eller åverkan. Det finns gott om exempel på detta från romartiden som går att beskåda än idag. Ingjuten armering skyddas av betongens låga pH (basiskt av alkalierna), denna “passivering” av järnen kan brytas av att betongen karbonatiserar eller att salt (klorider i salt) tränger in till järnen. För att korrosion skall ske behövs dessutom fukt (och syre). Hur snabbt betongen karbonatiserar (luftens koldioxid reagerar med kalciumhudroxiden) eller klorider tränger in beror på en rad faktorer, såsom fukttillstånd, kloridhalt, temperatur, betongens täthet (vct och alternativa bindemedel) m.m.

Hos marina betongkonstruktioner är det främst skvalkzonen som är mest kritisk, här finns salt med klorider, cykliska förhållanden (temp och fukt), frost och mekanisk nötning av is. Under vattnet är det inte lika problematiskt eftersom det syrefattigt (korrosion) samt inte är cyklisk frysning. Så i skvalpzonen brukar rekommenderas en lufttillsatt betong (lufthalt ca 4,5%) med vct 0,40. Och täckskiktet till armeringen rekommenderas (för östersjön) minst 25 mm (20 år) upp till 45 mm (100 år). På västkusten är kloridkoncentrationen betydligt högre varför täckskikten behöver vara något tjockare (alternativt lägre vct på betongen).

Så om man anlitat en seriös entreprenör, så kan jag tycka att man borde åtminstone kunna förvänta sig 20 års livslängd på en betongkonstruktion (armeringskorrosion). Och man bör kunna förvänta sig att inte få några frysskador över huvud taget, inte heller skador av laster orsakade av underdimensionerad konstruktion (för lite armering).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group