Hem Hållbarhet Utsläppen kan minskas – oavsett byggmaterial

Utsläppen kan minskas – oavsett byggmaterial

Martin Erlandsson
Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: IVL.

Enligt en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus har byggsektorn stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Studien jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

– Studien är unik på så sätt att allt som går åt till att bygga, förvalta och i framtiden riva byggnaden ingår i analysen. Resultatet beskriver hur stor klimatpåverkan är med den teknik och de material vi har idag. Det möjliggör jämförelse mellan olika alternativ och underlättar för branschen att välja rätt material vid rätt tillfälle, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien är baserad på ett referenshus i Hökarängen i Stockholm och i analysen ingår hela livscykeln för fem olika byggsystem – utvinning av material, materialtillverkning, byggproduktion, fast inredning, transporter, bruksskedet och en tänkt framtida rivning av byggnaden.

– Den här studien tar ett viktigt steg framåt genom att visa hur livscykelanalys kan användas för att hitta stora, konkreta klimatförbättringar för varje projekt, säger Tove Malmqvist, docent inom hållbart byggande vid KTH och vetenskaplig ledare för FoU-projektet.

För finansieringen av projektet står Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, Stiftelsen IVL, regeringskansliet och medverkande bolag. Projektresultaten har förankrats i en bred referensgrupp med olika aktörer i byggsektorn och representanter för alla material.

– Syftet är att visa dagens klimatprestanda för olika byggplattformar och ge exempel på förbättringar som kan vidtas i varje system, säger Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, med bakgrund hos JM och Veidekke.

En kortare version av rapporten kan läsas via denna länk. Slutrapporten ska vara klar i sin helhet den 30 september.