Hem Hållbarhet Höjda krav gör Trafikverket klimatneutralt

Höjda krav gör Trafikverket klimatneutralt

slipers
Foto: Abetong.

Genom att ställa krav på leverantörerna ska Trafikverket bli klimatneutralt till år 2045. Sedan tre år görs alla större investeringsprojekt efter klimatkalkyler vilket året efter utökades med klimatkrav.

– Vi har tidigare ställt krav i enskilda projekt, men det som var nytt 2016 var att vi började ställa gemensamma krav för hela Trafikverket, säger Trafikverkets nationella samordnare Håkan Johansson.

Ett exempel på klimatkrav som gett resultat är när Abetong fick leverantören att gå över till grön el och minskade materialet i sina sliprar.

– Trafikverket ska minska klimatpåverkan från byggande och underhåll i infrastrukturen med 15 procent till år 2020, 30 procent till 2030 och vara klimatneutral senast 2045, säger Håkan Johansson.

Enligt Rikard Bolmsvik, som är ansvarig för teknik- och utveckling på Abetong, har företaget gjort så stora klimatförbättringar att det redan nått bonus:

– Tidigare hade vi mer cement i våra slipers för att underlätta produktionen. Nu har produktionen miljöoptimerats så att vi inte behöver använda onödigt mycket cement. Vi har vi tagit bort onödiga säkerhetsmarginaler.

Trafikverkets beslut att sänka kraven på slipers från 35 till 25 tons axellast har underlättat för leverantörerna. Med en större andel cement härdar slipern fortare men det ger också större klimatpåverkan. Abetong kunde minska volymen med 20 procent och på så vis använda mindre material, men ville göra ännu mer och fick leverantören av befästningskomponenter att gå även till gör el.

– På så vis blev det lättare för oss att klara klimatkraven för leveransen av slipers, säger Rikard Bolmsvik.

Klimatkalkylen var en förutsättning för kraven som infördes för att nå klimatmålen och för att branschen ska möta ett och samma trafikverk, säger Håkan Johansson.

När ett projekt är klart ska entreprenören redovisa om de levt upp till kraven. Om entreprenören uppnått bättre resultat och gjort mer än vad som krävts får de en bonus, det vill säga mer betalt.

– Utan bonus finns det risk att leverantörerna inte gör mer än att uppnå kraven och hade vi ställt högre krav från början hade vi kanske fått färre anbudsgivare. Men vi vill ju att många ska lämna anbud, säger Håkan Johansson.