Hem Okategoriserade “Fortsatt på en historiskt hög nivå”

“Fortsatt på en historiskt hög nivå”

cementa

Cementas årliga konjunkturrapport visar att tillväxten under andra kvartalet har tagit fart efter en något svagare inledning av 2018. Rapporten hur byggandet och användandet av betong i Sverige ser ut nu och framöver.

— Efter några år med en positiv konjunktur och en byggbransch som går på högvarv, kan vi nu se en viss avmattning i byggandet. Vi ser en klar trend i minskat bostadsbyggande redan i år och vi tror på en viss minskning de närmaste åren men fortsatt på en historiskt hög nivå, säger Cementas vd Magnus Ohlsson som en sammanfattning av rapporten i ett pressmeddelande.

Uppgången sker på bred front och i centrum står utöver bostadsbyggandet den övriga byggsektorn, vars bidrag till BNP nu är rekordhög enligt Cementas konjunkturrapport.

– Anläggningsbyggandet har tagit rejäl fart och vi ser en fortsatt stigande trend under prognosperioden med höga uttag, säger Magnus Ohlsson.

De grunddata Cementa bearbetar är hämtade från källor som SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket. Rapporten har tagits fram i samarbete med Industrifakta AB.

Läs hela rapporten här (pdf) >>