Hem Okategoriserade “Allt bygger på sunt förnuft”

“Allt bygger på sunt förnuft”

betongindustri

De vanligaste hälso- och säkerhetsriskerna på Betongindustri är relaterade till transport och pumpning. Nu ska olyckorna minimeras med hjälp av ett kontinuerligt arbete med förebyggande insatser.

– Allt bygger på sunt förnuft och att alla föregår med gott exempel, säger Anders Knutsson, vice vd på Betongindustri.

De flesta olyckor som sker är halk- och snubblingsolyckor och riskerna är oftast relaterade transport och pumpning. Även att hoppa i och ur ett fordon kan vara ett riskfyllt moment.

Anders Knutsson, vice vd på Betongindustri.

– Vi arbetar intensivt med att förebygga olyckor. Det viktigaste i hälso- och säkerhetsarbetet är information och utbildning. Varje avdelningsmöte har hälsa och säkerhet på som punkt nummer ett på dagordningen. Alla anställda ska även genomgå en digital säkerhetsutbildning, förklarar Anders Knutsson.

En vintersko med utfällningsbara dubbar ska minska fall- och snubbelolyckor liksom en säkerhetsutbildning där medarbetarna får lära sig ”trepunktsregeln” – två händer och en fot. När man klättrar i och ur ett fordon och upp och ner på en stege eller brant trappa, ska man hålla sig i med båda händerna samtidigt som man har en fot på steget.

– Vi försöker förekomma alla olycksrisker som går. Genom att ha skyddsutrustning tillgänglig som till exempel masker för dammiga miljöer, skyddsskor, handskar och skyddsglasögon kan vi förebygga risker. Stegar som används inom Betongindustri är säkerhetsgodkända. I många av våra betongpumpbilar finns inbyggda säkerhetsspärrar för att bilen inte ska kunna tippa över och välta, säger Anders.

En annan säkerhetsåtgärd är rörelselarm på fabrikerna. Vid spolplatser för ensamarbete går ett larm om personen inte rört sig på den inställda tiden då den tvättar sin bil och pump. Larmet är kopplat till ett säkerhetsföretag som direkt åker ut till platsen för att kontrollera att ingen kommit till skada. Fabrikspersonal har ett halsband med en larmknapp för att snabbt kunna tillkalla hjälp.

– Vad gäller drog- och alkoholrelaterade frågor har vi en klar och tydlig nolltolerans. Vi får återkoppling från Trafikverket om någon av våra chaufförer kör utan körkort eller har åkt fast i en poliskontroll. Misstänker vi att någon har problem med droger eller alkohol ber vi dem ta blodprov. Vill man inte ta provet får man sluta sitt arbete hos oss omedelbart. Självklart finns det även en policy som gör att vi hjälper den som behöver att komma till rätta med sitt problem. Alla våra nya tjänstebilar har alkolås

I en förslagslåda kan medarbetarna lämna sina förslag för bättre förutsättningar. En förslagskommitté går redan igenom förslagen fyra gånger om året så att de bästa förslagen kan implementeras i företaget.

– Vi har en grupp som består av mig, medarbetare på produktion, miljö och logistik. I år har vi även inkluderat regioncheferna. Vi följer säkerhetsorganisationens förslag på frågor som ska tas upp och tar tillsammans fram ett informationsmaterial med viktiga hälso- och säkerhetsfrågor.

Regioncheferna och avdelningscheferna implementerar frågorna i organisationen och utför olika aktivitet och övningar. Ett återkommande exempel är “5S” – de fem stegen:

Sortera – sortera bort det som inte behövs från det som behövs.
Systematisera – att strukturera upp arbetsplatsen så att varje sak får sin egen plats.
Städa – utrustning ska vara hel och ren.
Standardisera – skapa konsekvens i arbetet.
Skapa vanor – nya standard som sätts genom initiativet ska behållas och förbättras löpande.

Anders Knutsson understryker att snabbhet aldrig får gå före säkerhet:

– I min roll som vice vd ska jag främst se till att mina medarbetare kommer hem oskadda. Det gör jag genom att upplysa och få förståelse varför vi gör som vi gör. Informationen fungerar bra i företaget, men vi behöver ändå förstärka med en hälso- och säkerhetsrådgivare och hitta ett ännu bättre rapporteringssystem.