Hem Fråga Experten Fråga Experten: Lagra vägsalt?

Fråga Experten: Lagra vägsalt?

Fråga Experten

Jag har en betongplatta som göts med K30 (ev 35) sten 16 med extra lufttillägg eftersom den är utomhus och utan tak. Ingen armering finns ilagd. Nu hade jag tänkt lagra 40 ton vintervägsalt på plattan och sätta ett typ blästertält som regn/snöskydd ovanpå. Kommer betongen att vittra sönder? Borde jag kanske kleta ut asfaltklister på betongytan?
/Erik

Betong tar generellt ingen skada av salt (tösalt, havsvatten m.m)., och kan blandas i betongen för att påskynda tillstyvnandet (som accelerator). Men har man armeringsjärn i betongen börjar de rosta när kloridkonsentartionen blir hög (kloriderna i natriumklorid, NaCl). Kommer kloriderna från omgivande miljö, inte blandas i betongen, så kan de tränga in med tiden till järnen. För att detta skall ske behövs fukt/vatten, då kloriderna endast transporteras in vattenlösta. Förutom fukttillstånd, så påskyndas inträngningen om betongen har låg hållfasthet (högt vct), om det är varmt, och om kloridkoncentrationen är hög. Typ av cement och alternativa bindemedel påverkar också, så även hur gammal betongen är (blir tätare med tiden). Det är exempelvis stor skillnad på betong med Anläggningscement och Byggcement, och med slagg/flygaska/silika kan betongen bli betydligt tätare för klorider.

Förutom armeringskorrosion kan salterna (saltet i sig, inte kloriderna) förvärra angreppen av cyklisk frysning. Detta kan ge avflagning, dvs ytskiktet tenderar att frysa sönder och släppa, något man ibland kan se hos tösaltade utomhusmiljöer och marina konstruktioner. För att undvika detta problem tillsätter man lite luftporbildare till betongen (ca 4,5% lufthalt) och håller ner vct till ca 0,45. När det gäller angrepp av cyklisk frysning så är inte hög saltkoncentration värre, utan det finns en kritisk nivå på ca 3,0% salthalt. Men det behövs givetvis också vatten för att dessa angrepp skall ske.

Om din platta är gjuten med en K30 tänker jag att den är ganska gammal, och hunnit hårdna/tätna ordentligt. K-klasserna försvann för ca 30 år sedan, och ersatts med C-klasser. En K30 ligger strax över en C20/25, och K35 en C25/30. Vct på din betongplatta skulle då ligga på ca 0,60. Eftersom din platta är oarmerad behöver du inte oroa dig för armeringskorrosion, däremot skulle tösaltet kunna ge frysskador (avflagning). Men så länge du väderskyddar plattan och vatten inte blir stående på ytan så ser jag inga problem med detta heller. Dessutom är jag inte säker på att asfaltklister eller annan tägörning (lack, färg, mm) skulle vara en fördel, snarare tvärt om kan det förvärra frostangreppen på horisontella ytor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group