Hem Okategoriserade Fortsatt ökning av betongproduktionen

Fortsatt ökning av betongproduktionen

betongindikatorn

Betongproduktionen i Sverige fortsätter att öka även under årets andra tertial. Svensk Betongs betongindikator visar en ökning med åtta procent.

För årets andra tertial ses en fortsatt ökad betongproduktion i Sverige jämfört med föregående år. Framförallt är det kategori Infrastruktur som ökar med 30 procent medan kategori Hus har en mindre ökning på två procent. Totalt uppskattas cirka 2 140 000 kubikmeter betong ha producerats i Sverige under andra tertialet i år vilket motsvarar en ökning med åtta procent jämfört med samma period föregående år.

hus infrastruktur

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv och det inte minst tack vare det kraftigt ökade bostadsbyggandet. Nu finns signaler om inbromsning på bostadsmarknaden med minskad bostadsproduktion och prognoser om minskat bostadsbyggande kommande år. Samtidigt finns det fortsatt stort behov av nya bostäder enligt Boverket vilket gör att utvecklingen framåt blir intressant att följa. Trenden för den totala betongproduktionen i Sverige ser stabil ut hittills under 2018.

– De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt till bostäder vilket har gett en väldigt hög nivå på betongproduktionen. Hur nedgången inom bostadsproduktionen kommer att påverka betongproduktionen blir intressant att följa under året, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, och tillägger:

– Glädjande nog ser vi också att den ökade betongproduktionen för kategori Infrastruktur under årets första tertial fortsätter. Ökningen landar på 30 procent för maj till och med augusti jämfört med samma period föregående år. Den utbyggnad och upprustning av infrastrukturen som nu pågår i Sverige ger en tydlig effekt på betongproduktionen.