Hem Okategoriserade Mindre vibrationer med ny diamantslipskål

Mindre vibrationer med ny diamantslipskål

norton clippers

Nu lanserar Norton Clipper en diamantslipskål som ska ha väsentligt lägre vibrationsnivå än andra slipskålar på marknaden. Den nya modellen Extreme CG Comfort kan enligt operatören arbeta upp till fyra gånger längre jämfört med traditionella slipmetoder utan att uppnå gränsvärdena för hand/armvibrationer.

– Tack vare den låga vibrationsnivån kan produktiviteten ökas i och med att operatören kan slipa längre tid. Dessutom blir arbetet mycket bekvämare, säger Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB

Allt större vikt läggs vid att minska vibrationerna och prioritera användarnas säkerhet. Företagen måste skydda operatörerna från hand/armvibrationer som kan vara smärtsamma och leda till vita fingrar.  Extreme CG Comfort minskar vibrationerna med upp till fyra gånger genom en gummibussning runt slipskålen som absorberar vibrationerna innan de når operatörens händer. De högsta hälso- och säkerhetsnormerna uppfylls samtidigt som slipskålen ger hög avverkning och erbjuder en lång livslängd.

Metoden har utvecklats med Norton Clippers i-HD (Infiltrated High Density) teknologi vilket ska ge en mycket homogen densitet i hela diamantsegmentet utan att man behöver använda högt tryck. Diamantkornen ska med i-HD bli en integrerad del av segmentstrukturen. Under den patenterade tillverkningsprocessen impregneras segmentstrukturen med ett bindemedel som håller fast diamantkornen i segmentet. Detta för att ge en optimal användning av diamanterna och  verktyget längre livslängd. Den nya diamantslipskålen är avsedd för användning i vinkelslipmaskin och finns i 125 mm diameter. Den kan användas för torr- eller våtslipning av betong och diverse byggnadsmaterial.