Hem Fråga Experten Fråga Experten: Reparera sprucket golv?

Fråga Experten: Reparera sprucket golv?

Fråga Experten

Jag ska reparera ett sprucket golv i en lagerfastighet. Sprickorna i golvet som jag bedömer det är genomgående genom hela plattan. Min tanke är att laga golvet genom att skära bort betongen och armera och gjuta nytt i de sektioner som är värst. Sektionernas storlek varierar mellan 2-3 m x 2-3 m. Hyresgästen i lagerfastigheten har motviktstruckar som inte är särskilt känsliga för mindre ojämnheter. Vad behöver jag tänka på inför ett sådant här jobb? Vilken betong skall användas? Vilken armering i skarvarna mellan gammal och ny betong och så vidare?
/Mika

Mindre sprickor kan injekteras och är de upp mot någon millimeter finns det cementpasta man kan låta rinna ner i sprickan. Större sprickor kan vara idé att bila upp och gjuta igen med betong. Det går att såga upp också, men det kan då ge problem med vidhäftningen. Någon typ av armering och förankring i karven kan behövas, detta kan göras med dymlingar, pinnbult armeringsjärn, mm som borras in en bit och förankras med jämna mellanrum (exempelvis på cc 100-150 mm). Hur tätt, vilken dimension, och hur mycket armering beror på en rad faktorer (bärlager, tjocklek, betongkvalitet, accepterad sprickbredd, laster, mm), och för att det skall bli rätt kan det vara bra att en konstruktör får räkna på det.

Har man stora sprickor genomgående sprickor i en betongplatta, så kan man fundera på varför de uppkommit. Det skulle kunna vara i ett tidigt skede (första dygnet) av bristfällig härdning/skydd eller hög temperaturvariation/gradient.  Sprickorna kan också uppkomma i senare skede, under första året, och är då ett tecken på bristfällig sprick- eller lastbärande armering alternativt för stort avstånd mellan rörelsefogarna.

För att säkerställa vidhäftningen fuktas betongytorna upp ordentligt innan, alternativt använda en vidhäftningsslamma eller primer. Efter gjutningen täcks betongen och hålls fuktig minst några veckor. Ett expanderbruk eller krympkompenserad reparationsbetong kan fungera bra till lagningen. Är det mycket betong som skall gjutas kan du köpa från betongfabrik, då kan en ”vanlig” betong med expander vara bra.

Om din platta är underdimensionerad, eller har för glest mellan fogarna, så tänker jag att sprickorna kan återkomma efter att de lagats. Och görs plattan starkare i lagningen skulle nya sprickor kunna uppkomma på andra ställen. Ett annat sätt att åtgärda skulle kunna vara att gjuta på med ca 100 mm armerad (fiber eller järn) betong på hela plattan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group