Hem Okategoriserade ”Stor efterfrågan på skandinaviska byggmarknaden”

”Stor efterfrågan på skandinaviska byggmarknaden”

veidekke

Enligt norska Veidekkes konjunkturcykel sjunker osäkerheten på den skandinaviska bostadsmarknaden. Utvecklingen tyder på en stabilare och fortsatt attraktiv bygg- och fastighetsmarknad i framtiden.

– I allmänhet är efterfrågan på den skandinaviska byggmarknaden stor och flera delar av marknaden som har gått igenom en nedgång är nu på väg tillbaka, säger Veidekkes analyschef Kristoffer Eide Hoen.

Efter ett par rekordår med onormalt hög aktivitet har tillväxten planat ut, men marknaden verkar nu stabiliseras på en fortsatt hög nivå. År 2020 uppskattar Veidekke en tvåprocentig årlig tillväxt på den skandinaviska byggmarknaden.

– Köparnas förtroende på marknaden ökar och en mer balanserad marknad kommer återigen att ge en bättre grogrund för nya projekt, säger Kristoffer Eide Hoen.

Rapporten pekar också på makrotrender som kommer att påverka byggbranschen från och med 2020.

– På längre sikt kommer större demografiska förändringar att ha en inverkan. Fler äldre och färre yngre kommer att skapa nya behov inom hälso- och sjukvårdssektorn och kan förändra efterfrågan på bostadsmarknaden. Samtidigt kommer branschen även fortsättningsvis att stå inför kapacitetsutmaningar. Men det är långsiktiga trender som vi är medvetna om och anpassar oss efter.