Hem Okategoriserade En av fem följer inte kraven

En av fem följer inte kraven

borrning

En undersökning från verktygstillverkaren Bosch visar att en av fem hantverkare inte lägger någon tid alls på att följa säkerhetskraven. Dessutom anser drygt en av fyra hantverkare att hälso- och säkerhetsåtgärderna på arbetsplatsen leder till störande avbrott i deras arbete flera gånger om dagen eller ännu oftare.

– Vi ser att tid är en viktig faktor för en stor del av professionella hantverkare när det kommer till hanterandet av hälso- och säkerhetsåtgärder arbetsplatsen, säger Henk Becker, vd för Robert Bosch Power Tools.

Undersökningen som gjordes i våras av Splendid Research pekar ut Sverige som bland de sämre länderna i Europa på att säkra sina arbetsförhållanden. 106 svenska hantverkare i åldern 18-65 deltog.

– Det är därför mycket viktigt för oss att ständigt arbeta för att skapa funktioner i verktygen som främjar säkerheten för användaren på ett så tidseffektivt sätt som möjligt, säger Henk Becker.

Enligt undersökningen ägnar majoriteten av professionella hantverkare i Europa mindre än 20 minuter per dag åt arbetshälsa och säkerhet. Av de svenska representanterna uppger drygt sju av tio att de sällan eller aldrig tar en paus för att se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna.

Siffror från undersökningen: 

  • 40% av svenskarna anser att hörselskydd och skyddsglasögon är de viktigaste säkerhetsåtgärderna i deras dagliga arbete. 
  • 27% av svenska yrkeshantverkare använder sig av skyddsfunktioner inbyggda i verktygen för att skydda sig mot olyckor och långsiktiga skador. 
  • Lägre volym/vibrationsskydd är den egenskap som flest svenska yrkeshantverkare efterfrågar när det kommer till inbyggda verktygsfunktioner.