Hem Okategoriserade “Inkludering är av betydelse för Skanskas affär”

“Inkludering är av betydelse för Skanskas affär”

Mångfaldschefen Monica Westerberg är ny representant för Skanska i Galaxen Byggs styrelse. Hon hoppas kunna bidra med sin erfarenhet från Skanskas arbete med mångfalds- och inkluderingsfrågor.

– Galaxen Byggs arbete med att stötta personer med funktionsnedsättning och bakgrund från byggbranschen att hitta ett arbete förstärks än mer nu när Galaxen Bygg utökar målgruppen till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa, säger Monica Westerberg.

Skanska är en av sju delägare i Galaxen Bygg som grundades 1986 och är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.

– Att vara delägare i denna unika verksamhet ligger i linje med Skanskas löfte att bygga ett bättre samhälle. Mångfald och inkludering är av betydelse för Skanskas affär.

I Stockholm, Göteborg och Malmö pågår ett arbete för att matcha kompetensen hos nyanlända och långtidsarbetslösa till behoven hos arbetsgivare.

– Branschen som helhet behöver mycket kompetens. Då gäller det att attrahera nya medarbetare men också att bättre ta tillvara allas olikheter.