Hem Fråga Experten Fråga Experten: Husbåt med grund av betong?

Fråga Experten: Husbåt med grund av betong?

Fråga Experten

Jag har planer på att bygga mig en husbåt med ett betongfundament som grund och flytkropp. Tankarna går på att använda tre st 4 x 4 meters betongkasuner som jag sedan monterar ihop till en plattform på 4 x 12 meter.

Höjden på plattformen eller de enskilda kasunerna kommer att bero på hur mycket mitt hus kommer att väga, med sitt innehåll förstås, vitvaror, möbler etc. Väggarna och botten i kasunerna beräknar jag till 10 cm – har ni någon erfarenhet om min tjocklek är vettig eller för klen, armeringsjärn kommer att gjutas in i både botten och i väggar.

Men min undran till er är vilken typ av betong jag bör använda. Jag tror inte att jag ska blanda själv utan jag beställer ut en betongbil med rätt mängd och rätt typ av betong. Kasunerna kommer även att rymma både spillvatten från dusch å disk och en särskild septitank. Färskvatten behövs också förstås. Men vilken typ av betong kommer jag att behöva?
/Kent Dahlin, Djurhamn (Värmdö)

Betong är ett utmärkt material för att bygga flytkropp/grund till en husbåt. Beständigt, hållfast, underhållsfritt, tungt/stabilt, formbart och kostnadseffektivt. Viktigt är att se till att betongen klarar miljön (saltvatten och frost) och att eventuell sprickbildning och fogar inte äventyrar tätheten. 10 cm med armerad betong borde vara tillräckligt för de 4×4 m stora flytkropparna, är du osäker på armeringsmängd så ta gärna hjälp av en konstruktör.

Ser man på de exponeringsklasser som tillämpas för betongkonstruktioner i denna marin miljö med saltvatten, så kan man se det som 1) en övre del i skvalpzonen och 2) en undre del 1 meter under vattennivån. I den övre delen blir det klass XS3+XF4 och i den nedre delen XS2 (XF=frostangrepp och XS=korrosion av havsvatten). För att uppfylla detta innebär det en frystestad betong med vct 0,40 respektive och en ”vanlig” betong med vct 0,45. Tänker att du vill använda en betongtyp till hela konstruktionen, och då borde en lufttillsatt med vct 0,45 och 16 mm sten vara fullt tillräckligt (ex C32/40 16 0,40 S4 4,5% luft) och gärna med lite slagg i (20%). Tycker inte att en frystestad betong med vct 0,40 är nödvändigt i ditt fall, då den är onödigt dyr och inte speciellt tät mot klorider (korrosion) eftersom det har Anläggningscement.

Täckande bottenskikt till armeringen mot utsidan bör vara 25 mm för 20 års livslängd eller 45 mm för 100 år. Mot insidan räcker det med knappt hälften (10-20 mm). För att klara täckskikten för 100 år behöver sannolikt konstruktionen vara betydligt tjockare än 10 cm. Även med detta kan en konstruktör hjälpa dig att bestämma.

Betongen med vct 0,45 i sig är mycket tät, men problemen med läckage kan uppstå om betongen spricker eller om gjutfogar inte blir helt täta. Eftersom betong krymper så riskerar den att spricka, och för att begränsa att dessa sprickor inte blir för stora handlar det om att ha tillräckligt med sprickarmering och/eller rörelsefrihet. Dessutom kan det behövas extra järn vid kanter, gjutskarvar, hörn, ingjutningsgods, lyftpunkter, ursparningar, mm. Ingjutningsgods bör vara väl korrosionsskyddade (varmgalvat, rostfritt, mm).

Se till att ha en stabil, tät, ej vattensugande och genomtänkt form. Utformningen bör vara sådan att den inte skapar tvång när betongen krymper och att den går smidigt att avforma. Detta gör också att den går att återanvända ett flertal gånger. Tänk på att förtrycket kan bli högt, med lös konsistens räkna fullt hydrostatiskt tryck (=höjd(m)x9,82×2,35 i kN/m2). Betongen behöver kompakteras väl så den fyller ut formen ordentligt och omsluter armeringen väl. Väggarna kan behöva eftervibreras så du inte får problem med sättsprickor. Vill du ha en betong som inte behöver vibreras finns självkompakterande (SKB), den kostar några 100 extra per kubik och kan underlätta arbetet betydligt. Den ställer dock högre krav på formens hållfasthet (formtryck) och täthet.

Med tanke på miljön som betongkonstruktionen utsätts för och kravet på täthet, bör du använda fabriksblandad betong och göra gjutningen i få etapper. Att själv blanda till stor mängd betong innebär omfattande arbetsinsats, och att betongens beständighet inte blir lika bra (frost, täthet, mm). Det innebär förmodligen också att du får gjutuppehåll som inte går att vibrera ihop (otäta gjutfogar). Det behöver inte heller vara dyrare att köpa fabriksblandad betong, och går dessutom att få pumpad. Räknar jag på en 4×4 meter låda (utan lock) som är 10 cm tjock och 1 meter hög får jag det till 3,2 kubikmeter betong. Gjuter du med formen upp-och-ner kan du göra det i en etapp. Annars kan du behöva dela upp det i två (botten och väggar), vilket ger en gjutfog som riskerar tätheten. Detta kan gå att få till med armering och eventuellt ingjutna svällband.

Du skriver att kassunerna kommer att rymma färskvatten och spillvatten. För hygien och möjlighet till bra rengöring bör betongen nog kläs in eller beläggas med ”lining”, alternativt ha en tank (som till avloppet). Du kanske även kommer att behöva någon typ av barlasttankar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group