Hem Okategoriserade Mats Emborg fick Betongföreningens guldmedalj

Mats Emborg fick Betongföreningens guldmedalj

Mats

Vi gratulerar professor Mats Emborg som är Betongföreningens guldmedaljör 2018. Medaljen delades ut under Betongdagen den 16 oktober.

Juryns motivering: “Professor Mats Emborg nomineras för banbrytande och internationellt uppmärksammad forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner. Resultatet av hans forskning har lett till nya regler, riktlinjer och rekommendationer och Emborg har själv aktivt deltagit i implementeringsarbetet genom pedagogiska och entusiastiska föreläsningar och föredrag samt populärvetenskapliga texter och handbokstexter.

Efter doktorsexamen har Mats Emborg kombinerat olika lärartjänster vid Luleå Tekniska Universitet med utvecklingsarbete inom Betongindustri och därmed lyckats kombinera teori och praktik på ett utmärkt sätt. Arbetet har då inte uteslutande handlat om temperatursprickor utan många andra betongtekniska problem där arbetet med självkompakterande betong speciellt bör nämnas.

Mats Emborg har vidare aktivt bidragit till Betongföreningens verksamhet i råden för forskning och hållbarhet, programrådet för Norra Norrland och redaktionsrådet för tidskriften Betong. Han har varit medlem och författare i flera av föreningens kommittéarbeten och är en mycket uppskattad föredragshållare.”

Guldmedaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel en svensk medborgare.