Hem Hållbarhet Svårt för bostadsföretagen att ta socialt ansvar

Svårt för bostadsföretagen att ta socialt ansvar

Zahra Ahmadi

En EU-lag från 2011 tvingar allmännyttiga bostadsföretag att agera mera marknadsmässigt och vinstinriktat. Men många av allmännyttans hyresgäster klarar inte att vara kunder på en fri marknad.

– Förut kunde kommunerna hjälpa bostadsföretagen med finansieringen. Behovet av bostäder var så stort att man var beredd att ta en förlust vid nybyggnation, men nu ska varje projekt ha sin avkastning, säger doktoranden Zahra Ahmadi.

Genom sin forskning lyfter hon fram de allmännyttiga bostadsföretagen problematiska situation. Samtidigt som de förväntas ta sitt sociala ansvar ska de agera marknadsmässigt. Nu finns miljöhus med fina grönområdensom ingen har råd att bo i.

– Det är jätteviktigt att företagen har koll på vad folk vill ha, men det handlar inte bara om att vara innovativ. Företagen har lyssnat på kunderna, men de har inte gått igenom de ekonomiska förutsättningarna. Varje kommuns ekonomiska förutsättningar spelar stor roll när det gäller planering av byggstrategier.

En lösning kan, enligt Zahra Ahmadi, vara att bygga med en lägre standard.

– De kommunala företagen har inte känt att de behövt lyssna tillräckligt på vad människorna har råd att betala. Om de hade lyssnat så kanske de hade väntat med att bygga.

Zahra Ahmadis avhandling The role of market orientation in public housing companies: A study of MO’s effect on construction strategies kan läsas i sin helhet här >>