Hem Hållbarhet “Det är nu det måste hända”

“Det är nu det måste hända”

Leif Linde
Leif Linde, vd Riksbyggen, tar gärna pendeltåget.

Riksbyggen uppmärksammar nu rapporten från FN:s klimatpanels som visar att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning om rätt åtgärder sätts in.

Riksbyggen arbetar med klimatfrågan på många fronter, från företagsövergripande utmaningar för ett Fossilfritt Sverige till att stötta både bostadsrättsföreningar och boende att minska sin klimatpåverkan och vid val av byggmaterial i nyproduktionen. Ska målet nås gäller det att lägga på ett kol.

– Men att arbeta med stora förändringar innebar ofta att börja med att ändra sitt eget beteende. För min del handlar det bland annat om att, både privat och i jobbet, ha ett flygfritt 2019 och välja andra alternativ trots att jag som vd för Riksbyggen vill vara ute mycket och besöka vår verksamhet som sträcker sig från Trelleborg till Karesuando, säger Riksbyggens vd Leif Linde.

Ett exempel på Riksbyggens arbete för att minska klimatpåverkan är deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn. Ett annat är ett det uppmärksammade testet av en ny betong med betydligt lägre klimatpåverkan i samband med bygget av Brf Viva i Göteborg.

– Det är nu det måste hända och på Riksbyggen vill vi ligga i framkant för att hitta nya lösningar som bidrar till en minskad klimatpåverkan.