Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta betongolvet?

Fråga Experten: Täta betongolvet?

Fråga Experten

Jag har ett betonggolv på en utedelaltan och under är det ett kallgarage (alltså garagetaket är altangolvet).
Vad ska man täta betonggolvet på altanen med för att det inte ska bli fukt i garagetaket? Färgen flagnar i garagetaket. Är det bäst att lägga klinker ovanför när man tätat med något?
/Carina

Att använda garagetaket som terrass/altan är ganska vanlig lösning. Någon typ av tätning brukar behövas om man inte skall få fukt/vatten som tränger ner. Betongkonstruktioner är sällan helt täta, främst av att betongens krympning gör att det uppstår sprickor. Har men en betong med högt vatten-cement-tal (vct över 0,60) är den kanske inte heller så tät i sig. Detta i kombination med ett platt tak gör det till en ”riskkonstruktion”. I och med att du har ett kallgarage är det kanske acceptabelt att få fuktgenomslag, men inte att det  droppar vatten. Vatten som letar sig genom betongen har en tendens att ta med sig kalk och bli något basist, vilket kan ge märken i billacken.

Tätningen bör ligga på utsidan, att täta insidan är inte lämpligt. Det finns olika metoder och preparat för att få till denna tätning. Det kan vara att lägga på en tak/tjärpapp, duk, tätskikt, epoxi, plåt, mm. Ofta kan en 2-stegs lösning vara att föredra, dvs. att man ser till att mellanliggande luftspalt. Ger också möjlighet att isolera. Och om möjligt se till att taket har fall och avrinning.

Eftersom du vill lägga klinker på ovansidan kan ett spärrskikt/tätskikt fungera bra. Lämpligt då av typen som man lägger på balkonger, loftgångar, mm. Alternativt funkar ett 2-komponent epoxibaserat lagningsbruk fint, det finns att köpa hos välsorterad bygghandel. Om du har rörelser (i sprickor och fogar) finns fiberförstärkta preparationsprodukter (bruk, spackel, mm) som kan vara lämpliga.

På spärrskikt/tätskikt/lagningsbruket detta kan du sedan sätta klinkerplattorna. Använd produkter (spackel, bruk, klinker, fix, fog) som är anpassade för utomhusbruk. Men å andra sidan kan det i ditt fall vara tillräckligt att bara prima och lägga klinker, detta kan ge en tillräcklig tätning i sig. Använd gärna en färg i garagetaket som tål lite fukt, typ silikatfärg, betongfärg eller liknande, dvs. inte tak/väggfärg för inomhusbruk. Även om du inte har fuktgenomslag kan du i ett ouppvärmt garage få kondens på betongytan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group