Hem Okategoriserade LKAB Minerals förvärvar industrimineralföretag

LKAB Minerals förvärvar industrimineralföretag

LKAB

Med biträdande av Bird & Bird har LKAB Minerals förvärvat industrimineralföretaget Francis Flower i England.

– Vi har arbetat med LKAB Minerals i Sverige under många år och biträdde bland annat. i den internationella transaktionen där mineraldivisionen av Frank & Schulte köptes för femton år sedan, vilket var början till det som idag är LKAB Minerals, säger Jörgen Ekström, partner på Bird & Birds Stockholmskontor.

LKAB Minerals kommer, efter myndighetsgodkännande, att förvärva samtliga aktier i Francis Flower. Ett av Francis Flowers produktområden är återvinning av masugnsslagg som förädlas till mald granulerad masugnsslagg (GGBS), vilket ersätter Portlandcement i produktionen av betong och minskar koldioxidutsläppen.

– Förvärvet av Francis Flower är mycket spännande och adderar en imponerande portfölj av hållbara produkter till LKAB Minerals, säger Jörgen Ekström.

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal produktapplikationer. En av de viktigaste produkterna är magnadense till betongproduktion och ballastering.