Hem Hållbarhet Positive Footprint Housing flyttar gränserna

Positive Footprint Housing flyttar gränserna

Positive Footprint Housing

Riksbyggen lanserar tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park och RISE projektet Positive Footprint Housing där man vill flytta gränserna för att arbeta och genomföra det som verkligen är hållbart inom byggnation. Det är ett nytt sätt att både bygga och ta hand om bostäder utifrån människan, den sociala aspekten, miljön och ekonomin.

– Projekttankarna föddes redan 2011. Vi har arbetat med en helhet utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det har utmynnat i ett första verkligt projekt, brf Viva, med 132 hållbara och innovativa bostäder på Guldheden i Göteborg, säger Anders Johansson, biträdande marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg och projektchef på bostadsprojektet brf Viva, i ett pressmeddelande.

Det började med en markanvisning av Göteborgs kommun med målsättningen att skapa något på framkanten av de olika hållbara områdena. Då Riksbyggen var med och grundade Johanneberg Science Park en gång i tiden kändes detta både viktigt och självklart.

– Som byggherre ville vi omsätta idéer konkret i ett verkligt byggprojekt. Vi fick en markanvisning på södra Guldheden som identifierades som en lämplig plats för förtätning. Platsen ligger i en brant och mycket utmanade sluttning med en en på två lutning, vilket innebär att går man två meter så går man samtidigt ner meter, säger Anders Johansson.

Under 2012 genomfördes planarbetet samt en detaljplan. Under 2014 skedde en del överklaganden från de närboende men efter en bra dialog kunde planen genomföras. Guldheden har sitt ursprung från 1940-talet och har genom åren genomgått en mängd olika förändringar.

– Naturmarken i området har varit viktig att undersöka och gedigna utredningar har genomförts. Efter projekteringen har vi haft månatliga möten i den tvärvetenskapliga konstellationen. Vi känner att vi från Riksbyggen har sporrat forskningen. Det har bland annat inneburit att en kurs på Chalmers; ”Housing Invention”, haft bostadsområdet Viva som ett konkret projekt för hållbar utveckling att studera, säger Anders Johansson och fortsätter:

– Vi har åtagit oss själva att se på betonganvändningen, berättar Anders Johansson. Det har inneburit att vi har fått fram en betong med 30 % mindre koldioxidpåverkan. Det gäller att skapa en betong som är maximerad för användningsområdet och inte vara överdimensionerad.Materialet består av, förutom betong, flygaska och slagg. Funktionskraven var svåra att få branschen att svara upp till, därför har vi specificerat kraven själva och den kallas nu allmänt för Vivabetongen. Man kan säga att vår arbetsgrupp går från ord till handling.

Nästa handling innebär att ta hand om uttjänta batterier från Göteborg Spårvägars bussar. Det är begagnade Volvobussbatterier från linje 55 som inte kan användas då kapaciteten på batterierna har sänkts till mellan 70 och 80 procent. Man lagrar alltså energi från solceller i batterierna. Denna el förser fordonspoolen och till viss del även hushållselen. Det innebär en bra rundgång på energi och att de redan tillverkade bussbatterierna får ett second life.

Noll i P-tal innebär att det inte finns några p-platser för bilar till lägenheterna vilket annars är brukligt. Med kommunens godkännande gick man ifrån detta krav. Alternativet är istället mobilitetslösningar som poolplatser för bilar och plats för cyklar där man cyklar rätt in i huset till plan två.

– Genomgående i detta projekt är att det är färre kvadratmeter för eget bruk i bostäderna men med gemensamma kvadratmeter som är desto större. Det ingår i den sociala aspekten i byggnationen. Man ska få tillfälle att mötas och umgås. Det är en trygghet att lära känna varandra utifrån olika intressen, från odling i orangeriet till den gemensamma tvättstugan eller distansarbetsplatsen.

Det kostar att bygga i centrala Göteborg. Därför har det skapats sex ungdomslägenheter i bostadsrättsföreningen med speciella föreskrifter. Man måste vara under 30 år och lägenheten som kostar 95 000 får bara säljas vidare till samma pris. Avgiften är lite högre; knappt 5 000 kronor i månaden. Samtidigt har ungdomarna tillgång till alla faciliteter som bostadsrättsföreningen erbjuder

– Vi har arbetat brett tillsammans med våra samarbetspartners och konkret fått fram projektet Viva. Vår målsättning är och har varit att inspirera branschen och att lära oss själva, säger Anders Johansson.